THE FIRST CONTEMPORARY ART STUDIO IN HANOI - VIETNAM, ESTABLISHED SINCE 1998

My photo
Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam
House on Stilts - Street address: Nhà sàn anh Đức, Ngõ 462, Đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam --- email: nhasananhduc@gmail.com Telephone: 84 (0) 4 762 5452 This stilted Mường ethnic minority house (nhà sàn), relocated from Hòa Bình Province to the western suburbs of Hà Nội, is one of the capital’s most active centres for installation and performance art. The upper storey is a treasure-trove of old statues and other artefacts, many of which are on sale to the public. The ground floor area beneath the house is used for exhibitions, installations and performances by contemporary artists.

Tuesday, 18 November 2008

10th anniversary - Contemporary Art Exhibition


Điạ chỉ: Khu Tập Thể 7,2 Hecta Vĩnh Phúc – Dãy nhà D (không phải D1 hoặc D2) cầu thang cuối. Hỏi Nhà Sàn Anh Đức.
opening: 5.30pm December 7th
discussion & closing: 3.00pm December 14thArtists that used to work and are working with Nhasan studio are increasing more and more. The first generation of Vietnamese avant-garde artists as Truong Tan, Tran Luong, Nguyen Minh Thanh… have created the prestigious beginning. It became a valuable start for the next generations to develop the culture scence.
“10+” is a special event to celebrate 10th anniversary of Nhasan-studio. This intergenerational event got strongly support from CDEF (Cultureal Development Echange Fund - Royal Danish Embassy) including 20 Vietnamese and foreigner contemporary artists.

Curated and organized by
Nguyen Manh Duc
Nguyen Manh Hung


Số lượng những nghệ sỹ đã và đang làm việc với Nhà Sàn studio ngày một nhiều. Thế hệ nghệ sỹ Việt Nam đương đại đầu tiên như Trương Tân, Trần Lương, Minh Thành... đã tạo nên bước khởi đầu uy tín cho các thế hệ sau phát triển.

Chương trình “10+” với sự ủng hộ tài trợ của Quỹ phát triển và trao đổi văn hoá Đan Mạch - Việt Nam, sẽ là một sự kiện về hoạt động nghệ thuật thị giác với sự tham gia của cả 3 thế hệ nghệ sỹ đương đại Việt Nam, cùng một số nghệ sỹ nước ngoài, những người đã từng làm việc với Nhà Sàn trong 10 năm qua.