THE FIRST CONTEMPORARY ART STUDIO IN HANOI - VIETNAM, ESTABLISHED SINCE 1998

My photo
Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam
House on Stilts - Street address: Nhà sàn anh Đức, Ngõ 462, Đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam --- email: nhasananhduc@gmail.com Telephone: 84 (0) 4 762 5452 This stilted Mường ethnic minority house (nhà sàn), relocated from Hòa Bình Province to the western suburbs of Hà Nội, is one of the capital’s most active centres for installation and performance art. The upper storey is a treasure-trove of old statues and other artefacts, many of which are on sale to the public. The ground floor area beneath the house is used for exhibitions, installations and performances by contemporary artists.

Tuesday, 16 December 2008

10+ exhibition

these are some pictures from 10+ exhibition - 10th anniversary of Nhasan studio.
December 7th - 14th 2008.

Tuesday, 18 November 2008

10th anniversary - Contemporary Art Exhibition


Điạ chỉ: Khu Tập Thể 7,2 Hecta Vĩnh Phúc – Dãy nhà D (không phải D1 hoặc D2) cầu thang cuối. Hỏi Nhà Sàn Anh Đức.
opening: 5.30pm December 7th
discussion & closing: 3.00pm December 14thArtists that used to work and are working with Nhasan studio are increasing more and more. The first generation of Vietnamese avant-garde artists as Truong Tan, Tran Luong, Nguyen Minh Thanh… have created the prestigious beginning. It became a valuable start for the next generations to develop the culture scence.
“10+” is a special event to celebrate 10th anniversary of Nhasan-studio. This intergenerational event got strongly support from CDEF (Cultureal Development Echange Fund - Royal Danish Embassy) including 20 Vietnamese and foreigner contemporary artists.

Curated and organized by
Nguyen Manh Duc
Nguyen Manh Hung


Số lượng những nghệ sỹ đã và đang làm việc với Nhà Sàn studio ngày một nhiều. Thế hệ nghệ sỹ Việt Nam đương đại đầu tiên như Trương Tân, Trần Lương, Minh Thành... đã tạo nên bước khởi đầu uy tín cho các thế hệ sau phát triển.

Chương trình “10+” với sự ủng hộ tài trợ của Quỹ phát triển và trao đổi văn hoá Đan Mạch - Việt Nam, sẽ là một sự kiện về hoạt động nghệ thuật thị giác với sự tham gia của cả 3 thế hệ nghệ sỹ đương đại Việt Nam, cùng một số nghệ sỹ nước ngoài, những người đã từng làm việc với Nhà Sàn trong 10 năm qua.

Sunday, 17 August 2008

photos from years ago

Tran Luong - Up to datish Dragon 1998

uptodatish dragon 1

uptodatish dragon 3

uptodatish dragon 2

******************************************************************************************

Nguyen Minh Phuoc - Go West 1999

Nguyen Minh Phuoc - Go West

Go West 3

Go West 5

Go West 9

*****************************************************************************************

Nguyen Minh Thanh - Party 2000

Nguyen Minh Thanh - bua tiec (1)

bua tiec (6)

bua tiec (5)

*****************************************************************************************

Pham Ngoc Duong - flower and flower 2001

pham ngoc duong (2)

pham ngoc duong (3)

pham ngoc duong (4)

****************************************************************************************

Tran Kim Ngoc - Vagabond 2002

06560030

06560029

06560032

****************************************************************************************

Nguyen Manh Hung - Trousers and shirts 2002

trousers and shirts (wideshot)

002

013

****************************************************************************************

Nowherefolk - roomzoom 2003

nowherefolk2

nowherefolk6

****************************************************************************************

Le Vu - digestion 2003

Le Vu - Digestion (1)

Le Vu - Digestion

****************************************************************************************

Nguyen Ngoc Lam - construction 2003

000031-1

000013

000015

Friday, 15 August 2008

Photos 2005

Nguyen Phuong Linh - Lamp is the place for insects

Lamp is the place for insects (6)

Lamp is the place for insects (62)

Lamp is the place for insects (7)

Lamp is the place for insects (50)

Lamp is the place for insects (39)

**************************************************************************************************

Nguyen Hong Hai - the white space

Nguyen Hong Hai

Nguyen Hong Hai

Nguyen Hong Hai

Nguyen Hong Hai

**************************************************************************************************

Nguyen Huy An - hair on table

Nguyen huy An

Nguyen huy An

Nguyen huy An

**************************************************************************************************

Pham Duc Tung - the cube

the cube (15)

Pham Duc Tung - the cube (7)

the cube (4)

the cube (1)

**************************************************************************************************

Nguyen Phuong Linh - negative

Nguyen Phuong Linh - IMG_7573

IMG_8479

IMG_8477

IMG_8475

**************************************************************************************************

Nguyen The Hung - relationship

relationship (2)

relationship (56)

relationship (54)

relationship (52)

**************************************************************************************************

Nguyen Duc Loi - Art around me

art around me (6)

art around me

Nguyen Duc Loi - art around me (3)

**************************************************************************************************