THE FIRST CONTEMPORARY ART STUDIO IN HANOI - VIETNAM, ESTABLISHED SINCE 1998

My photo
Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam
House on Stilts - Street address: Nhà sàn anh Đức, Ngõ 462, Đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam --- email: nhasananhduc@gmail.com Telephone: 84 (0) 4 762 5452 This stilted Mường ethnic minority house (nhà sàn), relocated from Hòa Bình Province to the western suburbs of Hà Nội, is one of the capital’s most active centres for installation and performance art. The upper storey is a treasure-trove of old statues and other artefacts, many of which are on sale to the public. The ground floor area beneath the house is used for exhibitions, installations and performances by contemporary artists.

Tuesday, 30 June 2009

Truong Thien - Last Holidays

Last holidays đề cập đến một địa điểm thắng cảnh công cộng nổi tiếng của Huế. Dự án nhằm thu thập và triển lãm trên 5000 bức ảnh chụp được thực hiện từ trước thời điểm tháng 4/2004, khi trung tâm vui chơi đồi Thiên An-hồ Thuỷ Tiên đi vào hoạt động. Các bức ảnh chụp lại các gia đình, bạn bè và các đoàn hội đã từng lên chơi, dã ngoại cắm trại tại không gian này.

Hàng ngàn dự án xây dựng và đầu tư đang được xúc tiến ở Việt nam hàng năm, thúc đẩy một môi trường kinh tế năng động, tạo nhiều việc làm cho người dân, tạo nhiều cơ hội hưởng lợi cho cả người đầu tư lẫn người đang sống ở địa phương được đầu tư. Nhưng cũng có hàng trăm dự án xây dựng đang trở thành những gánh nặng hoặc sai lầm khó có khả năng sửa đổi.

Làm cách nào để gìn giữ, bảo tồn và phát triển các không gian đã một phần tạo nên cảnh quan của từng vùng đất, gắn liền với các đặc trưng truyền thống của nó mà mỗi lần nhắc đến, mọi người sẽ liên tưởng ngay đến những đặc trưng đó. Nhất là ở những thành phố như Huế, và nhất là trong giai đoạn bắt đầu phát triển nhanh và mạnh như hiện nay của kinh tế. Thời điểm hiện tại có thể là mấu chốt cho được và mất trong tương lai của hành động của chúng ta.

Photobucket

The Last Holidays community art project exhibition,
by Truong Thien.LAST HOLIDAYS takes as its subject a well-known beauty spot in Hue, open to the public, that was turned into an entertainment park. The project collects and exhibits more than 500 photographs taken before April 2004 when Thien An – Thuy Tien Lake entertainment center was opened. These photographs were taken by the many families, friends and groups who used to go camping there.

Thousands of construction & investment projects have been promoted in Vietnam every year, impulsing an dynamic economic environment, bringing many employments to people, creating many benefit chances for both investors and local people. However, hundreds of projets carrying out have been burdens or unchangeable mistakes.

How do we maintain , preserve and develop spaces which partly create lanscapes of each land with theirs traditional specific features so that whenever people remind them, everyone thinks of these feature of their lands? especially in Hue, in rapid developing stage of current economy. The current time may be important moment defining our future from our actions.

Truong Thien
This project is supported by the ANA - Arts Network Asia (www.artsnetworkasia.org)