THE FIRST CONTEMPORARY ART STUDIO IN HANOI - VIETNAM, ESTABLISHED SINCE 1998

My photo
Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam
House on Stilts - Street address: Nhà sàn anh Đức, Ngõ 462, Đường Bưởi, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam --- email: nhasananhduc@gmail.com Telephone: 84 (0) 4 762 5452 This stilted Mường ethnic minority house (nhà sàn), relocated from Hòa Bình Province to the western suburbs of Hà Nội, is one of the capital’s most active centres for installation and performance art. The upper storey is a treasure-trove of old statues and other artefacts, many of which are on sale to the public. The ground floor area beneath the house is used for exhibitions, installations and performances by contemporary artists.

Wednesday, 25 February 2009

Jim Elniski - Where We Meet


A solo exhibition of Jim Elniski at Nhasan Studio - Hanoi - Vietnam.
supported by Asian Cultural Council (ACC)
February 25th - 2009.

artist's statement:

Lưu động

Tôi đặt bốn nghệ sĩ Hà Nội vẽ lại chân dung bước chân của mình. Tôi đưa cho mỗi họa sĩ ( Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Nam Đồng, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Tất Long ) cùng một bức ảnh bước chân tôi đang đi bộ. Tôi khuyến khích họ sử dụng phóng túng tính cá nhân nghệ sĩ trong việc thể hiện tác phẩm.

Hà Nội có rất nhiều việc kinh doanh đặc biệt bằng việc sao chép những bản copy từ những tác phẩm nguyên gốc. Tôi đưa mỗi bức tranh gốc được hoàn thành tới bốn người thợ làm việc kinh doanh trong lĩnh vực “sao chép tranh từ những tác phẩm của các nghệ sĩ gạo cội trên thế giới”. Tôi yêu cầu những người thợ đầu tiên copy lại bốn bức tranh gốc mà tôi đưa họ. Sau đó tôi lại yêu cầu người chủ mỗi cửa hàng copy lại lần nữa từ chính bức tranh mà họ đã copy từ mỗi họa sĩ gốc. Bức tranh copy thứ hai sau đó lại được tái sản xuất bằng một thợ chép tranh khác nữa. Tôi tiếp tục quá trình này đến khi tất cả năm bản copy được hoàn thành. Bản copy thứ năm, trên thực tế, là bản copy của bản copy của bản copy của bản copy của bức tranh gốc.

Bản “copy” xác nhận ý nghĩa quan trọng của “bản gốc” và đồng thời có ý nghĩa rằng vẻ bể ngoài của tác phẩm không được ghi nhận là quan trọng nếu không được sao chép lại. Trình bày như một nhóm cùng nhau với những bức tranh gốc, đôi chân tôi như được hoạt họa. Tôi đi.


Ambulatory

I asked four Hanoi artists to paint a portrait of my feet. Each artist (Nguyen Quoc Hung, Nguyen Nam Dong, Nguyen Cao Thang, and Nguyen Tat Long) was given the same photo of my feet walking. I encouraged each of them to use their own artistic license in the interpretation of the subject.

Hanoi has many businesses that specialize in re-creating copies of highly regarded original paintings. I took each of the finished feet portraits to four different Hanoi businesses that specialize in the “reproduction of the world’s masterpieces” I asked the owner to have a copy made of one of the original I gave them. Subsequently, I directed the owner of each shop to have the copy they had made reproduced by a different copy artists that they employ. The second copy was then reproduced by yet another one of their copy artists I continued this process until a total of five copies were made. The fifth copy was, in fact, a copy of the copy of the copy of the copy of the original.

The “copy” asserts the significant importance of the “original” and at the same time implies that an aspect of its full potential is not realized without it being reproduced. Displayed as a group together with the original paintings, my feet are animated. I walkToả ra

Tôi sống cùng câu hỏi “Chúng ta được liên kết với nhau như thế nào và trong những hình dáng hay kiểu mẫu nào?”. Tất cả chúng ta đểu thở, việc này đã không ai để ý như một thứ liên kết chúng ta lại. Tỏa ra, đi tìm để tạo dựng một diện mạo chưa được hiển thị tại nơi ta gặp nhau, hiện hữu.

Sau bốn tuần, tôi thu lượm được hơi thở của hơn 250 người Hà Nội. Mỗi người đóng góp thổi đầy một quả bóng bằng hơi thở tỏa ra của mình. Những cá nhân đóng góp hới thở là những thành viên của nhiều nhóm cộng đồng khác nhau tại Hà Nội, bao gồm nhóm Action for the City, nhiều nhóm họa sĩ, Nha San Studio, và những người sống và làm việc ở giữa con đường nơi tôi cư trú tại phố Thụy Khuê và Nha San Studio.

Các hơi thở thu lượm được buộc lại cạnh nhau trong hình dáng của một cột nhà, giống như những cột truyền thống của kiến trúc bản xứ Việt Nam nơi mà Tỏa ra được trưng bày bên trong.

Emanation

I live with the question “How are we connected and what forms or patterns does it create?” We all breathe, yet this goes unnoticed as something that connects us. Emanation, seeks to make an unseen aspect of where we meet, visible.

Over the course of four weeks, I collected the breath of over 250 Hanoi residents. Each contributor filled a balloon with their exhaled breath. The individuals who contributed their breath are members of a variety of community groups in Hanoi including Action for the City, various artist groups, Nha San Studio, and the people who live and work between where I have been living on Duong Thuy Khue and Nha San Studio.

The tied together collection of breath is in the form of a column, echoing the traditional stilts of the time-honored form of vernacular Vietnamese architecture in which Emanation has been installed.